Śledź nas na:Cechy tragedii antycznej na podstawie Antygony Sofoklesa.

Krótka wypowiedź na temat: Przedstaw cechy tragedii antycznej na podstawie Antygony Sofoklesa.

1. Zasada trzech jedności (jedność miejsca, jedność akcji i jedność czasu).

2. Zasada decorum - dotyczy odpowiedniości stylów; konieczny był styl wysoki, podniosły.

3. Zasada nieprzedstawiania scen krawawych - były obecne tylko w dialogach.

4. Zasada niezmienności charakteru postaci.


W Antygonie mamy do czynienia z konfliktem tragicznym (bohaterka jest w sytuacji, z której nie ma dobrego wyjścia).Zobacz także