Śledź nas na:Tragizm bohaterów Antygony

Krótka wypowiedź na temat: Tragizm bohaterów Antygony.

 

Antygona musi dokonać wyboru między dwiema racjami, z których obie są bardzo ważne, ale sprzeczne ze sobą. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu, czuje się zobowiązana do pochowania zwłok Polinejkesa i oddania mu należnej czci. Z drugiej strony jest prawo państwowe, które jej tego zakazuje. Antygona wybiera zgodnie ze swoim sumieniem i ponosi za to śmierć.

Kreon musiał wybierać pomiędzy działaniem, które nakazywało mu sumienie i miłość rodzinna, a decyzją niezbędną do utrzymania autorytetu władcy. Był uparty i bezwzględny. Antygona była narzeczoną Hejmona - syna Kreona, mimo to władca nie zważając na to, pogwałcił prawo religijne i nie pozwolił pochować zwłok Polinejkesa. Wybrał obronę autorytetu.Zobacz także